COD. 2508

ITALIA REGNO 1922/23 - BLP12d: 1L bruno e verde, BLP lito II tipo al verso

 1922/23 - Regno d'Italia: 1L bruno e verde, soprastampa litografica BLP II tipo al verso. Splendido, CF Diena (Sassone BLP12d - 6.750)


mon 13 -  mon 31 September 2021

Net Price
EUR 1.500,00